Nová elektronická žádost

Základní informace
1.krok

Základní informace o žadateli a investorovi

Mapa
2.krok

Zákres zájmového území v mapě

Dokončení
3.krok

Potvrzení správnosti zadaných údajů a vložení příloh

Základní informace
Žadatel
Investor